Våra aktiviteter vi gör tillsammmans

Dagarna fylls av roliga och meningsfulla och lärorika aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Här följer flera exempel på våra aktiviteter:

 • Besöka lekplatser.
 • Spela spel.
 • Olika teman.
 • Övar på bokstäver, siffror m.m.
 • Kreativt arbete utifrån årstiderna.
 • Skogsdagar.
 • Vi gör Mini-röris.
 • Rita och måla.
 • Pyssla, syr, degar etc.
 • Pulkaåkning.
 • Utflykter.
 • Samling med sång. 
 • Sagostunder.
 • Ibland teaterbesök.
 • Idrott 1 tim varje vecka med ombyte i skolans idrottshall.
 • En hel förmiddag varje vecka är vi på Klockargården (en större lokal med tillgång till andra saker.)
 • Gemensamma aktiviteter med fler dagmammor.