Fann några stockar som barnen ville gå balansgång på. :)