Hej och välkommen hit till oss!

Här har ni en fristående pedagogisk omsorg (ett familjedaghem) som drivs i enskild regi på Djurö i Värmdö som ligger i Stockholms vackra skärgård. Verksamheten startade  först som kommunal verksamhet (Dagmamma) 1989 men sedan 2011 bedriver jag, Monica, den i privat regi. Jag anställde även då Marie, min dotter som har arbetat med barn sedan 2003. Och tillsammans erbjuder vi en barnomsorg som är individuellt utformad och som till stor del sker i hemmiljö, där barnen erbjuds en trygg och stimulerande miljö.

 

För oss är det viktigt att varje barn, under lekfulla former, får utvecklas i sin egen takt och efter sin egen förmåga. Med den mindre barngruppen som utgångspunkt är det lätt att skapa en lugn miljö där varje barn känner sig sedda och hörda och det är något som har en gynnsam inverkan på barns lärande och- mognadsmöjligheter.

 

Viktigt för oss är att barnen ska känna trygghet, delaktighet, solidaritet och ansvar. Vi har ett intresse för barns utveckling, varje barns omsorg och välmående. Samvaron hos oss ska kännetecknas av trygghet, respekt, hänsyn, lärande, gemenskap, ansvar och trivsel.

 

 För att vara verksam i den enskilda pedagogiska omsorgen så krävs ett godkännande av barn och- utbildningsnämnden i Värmdö Kommun och det har vi. Och precis som för dom kommunala så har vi granskningar och inspektioner både från kommun och livsmedelsverket där dom går igenom alla våra rutiner, vårt arbetssätt, vår miljö både innomhus och utomhus ect.

Vad styr en pedagogsik omsorg?

Precis som för dom kommunala så arbetar vi efter vägledande styrdokument såsom Förskolans läroplan Lpfö 98/2010, från Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg och från FN:s Barnkonvention.

 Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att:

  • Lokalerna är ändamålsenliga.
  • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses.
  • Verksamheten ska utgå från barnens bästa.
  • Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

 


         

Våra vagnar

Under förra året, 2016 köpte vi två helt nya tvilling/syskonvagnar, rejäla vagnar som fungerar bra över stock och sten. Vi har även en helt ny "singel" vagn också. Vi har alla möjliga tillbehör till dom såsom sittdynor, åkpåsar och filtar. Så det går att bädda och få det ordenligt mysigt om barnet vill sova utomhus i vagn. Annars har vi barnsängar som är bäddade med täcke och kudde. :)